Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013 wynoszą 88,6 mld zł

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 88,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 63,7 mld zł - podało na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 7 sierpnia 2011 r. złożono 184 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 413,0 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 58 419 umów o dofinansowanie na kwotę 249,0 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 172 mld zł, co stanowi 65,6 proc. alokacji na lata 2007-2013.© Portal Spożywczy 2021-10-27 17:48:13