Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Analitycy: Podwyżki cen pozytywnie przełożą się na wyniki grupy Colian

Analitycy Domu Maklerskiego Banku BPS, w raporcie z 26 stycznia, wydali rekomendację "kupuj" dla spółki Colian i wyznaczyli cenę docelową dla akcji spółki na 3,79 zł.


Autor: PAP
Data: 03-02-2012, 10:04

- Spodziewamy się, iż w przeciągu najbliższych dwóch lat (2012-13) powinny zmaterializować się efekty wprowadzonych wcześniej zmian (ograniczenie oferty asortymentowej w segmencie słodyczy i skupienie się na najsilniejszych markach, zmiana systemu dystrybucji oraz inwestycje), co wraz z oddaną do użytku w 2012 roku nową linią technologiczną do produkcji napojów oraz z wprowadzonymi podwyżkami cen powinno pozytywnie przełożyć się na wyniki grupy Colian - napisano w raporcie.

- Kolejnym czynnikiem świadczącym o atrakcyjności inwestycji w akcje spółki może być spodziewana przez nas dywidenda, której stopę, przy założonym braku akwizycji oraz dodatnim przepływom operacyjnym, szacujemy na poziomie 50 proc. zysku netto w latach 2012-13 oraz 70 proc. po tym okresie. Dodatkowym buforem bezpieczeństwa dla inwestorów powinien być przeprowadzany skup akcji - dodano.

Analitycy DM Banku BPS oczekują, że Colian w 2011 osiągnie 636,6 mln zł przychodów, 37,2 mln zł EBIT i 28,2 mln zł zysku netto.

Rekomendację wydano przy kursie akcji spółki na poziomie 2,8 zł.

© Portal Spożywczy 2021-03-01 04:45:17