Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Międzynarodowa Rada Zbożowa podnosi prognozy zbiorów w sezonie 2011/12

Międzynarodowa Rada Zbożowa w opublikowanym w ubiegłym tygodniu raporcie podniosła prognozy zbiorów zbóż na świecie w bieżącym sezonie 2011/2012. Ponadto, mimo zwiększenia oczekiwanego poziomu popytu na kukurydzę, podniosła również oczekiwany poziom globalnych zapasów zbóż na świecie - podali analitycy Banku BGŻ.


Autor: Bank Gospodarki Żywnościowej
Data: 28-02-2012, 09:51

Według najnowszej prognozy do końca trwającego sezonu, czyli do 30 czerwca 2012 r., na świecie zostanie zebrane 1 841 mln t zbóż (bez ryżu) wobec 1 753 mln t przed rokiem. Zbiory pszenicy oczekiwane są na poziomie 695 mln t (wzrost o 6,5 proc. r/r), a kukurydzy 864 mln t (4,3 proc. r/r).

Niemniej jednak, eksperci Rady oceniają, że całkowity popyt na pszenicę, jak i kukurydzę w bieżący sezonie będzie wyższy, aniżeli w ubiegłym. Mimo to w przypadku pszenicy nadal oczekiwana jest odbudowa zapasów o 15 mln t do 211 mln ton. Natomiast w przypadku kukurydzy sytuacja wygląda mniej optymistycznie i Rada przewiduje, że zapasy tego zboża na świecie spadną trzeci sezon z rzędu. Na koniec trwającego sezonu przewiduje się, że zapasy kukurydzy na świecie wyniosą 126 mln t i będą o 7 mln t niższe niż przed rokiem.

Jeżeli chodzi o kolejny sezon 2012/2013 Międzynarodowa Rada prognozuje, że relatywnie wysokie ceny zbóż będą sprzyjały wzrostowi powierzchni zasiewów. Niemniej jednak, będzie on niewielki. W przypadku pszenicy przewidywany jest wzrost o zaledwie 1,5 proc. w skali globalnej do 225 mln hektarów. Ponadto w opinii Rady przeciętne polony będą niższe niż w bieżącym sezonie 2011/2012, głównie ze względu na sytuację w niektórych regionach Ukrainy i USA. W rezultacie globalna produkcja pszenicy w kolejnym sezonie może być zadaniem Rady o 15 mln t niższa niż w sezonie bieżącym, co nie daje perspektyw na dalszą odbudowę światowych zapasów.

W przypadku kukurydzy wzrost powierzchni upraw na świcie oczekiwany jest o zaledwie 0,6 proc. do 167 mln ha. Jest to niewielka zmiana, lecz oznacza osiągnięcie najwyższego poziomu w historii. Warto również zwrócić uwagę na USA, gdzie przewiduje się zwiększenie powierzchni zasiewów do 38 mln ha, czyli o 2,1% w skali roku, co jednak oznacza największą powierzchnie upraw tego zboża od 1944 roku.

Podsumowując, mimo dalszego wzrostu produkcji zbóż na świecie i bicia kolejnych rekordów, bilans zbóż postaje napięty, szczególnie, jeżeli analizować go w krajach należących do największych eksporterów. Z danych Rady wynika, że wielkość zapasów zarówno kukurydzy, jak i pszenicy u sześciu największych dostawców tego surowca na rynek światowy spada co najmniej trzeci rok z rzędu. Oznacza to, że wszelkie zawirowania w zbiorach w głównych regionach upraw będą silnie wpływać na kształtowanie się cen. Niemniej jednak, jak uczy doświadczenie ostatniej dekady, nie będą decydować o ich poziomie, który m.in. zależy od nastrojów na rynkach terminowych, kursów walut, czy zmian w regulacjach handlowych.

© Portal Spożywczy 2021-02-24 18:21:18