Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Polska Izba Handlu o tzw. aferze solnej: Kontrola bezpieczeństwa żywności jest niewystarczająca!

Polska Izba Handlu, w związku z informacjami o wykorzystywaniu soli odpadowej do produkcji wyrobów spożywczych, wyraża swoje zaniepokojenie stanem kontroli żywności w naszym kraju. - Popieramy propozycję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie utworzenia centralnej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii - mówi prezes PIH Waldemar Nowakowski.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 28-02-2012, 21:15

PIH podkreśla, że proceder ten zgodnie z ustaleniami TVN24 mógł trwać od kilku lat, co budzi głęboki niepokój w stosunku do jakości kontroli bezpieczeństwa produktów spożywczych, których te odpady były składnikiem.

- Jako przedstawiciele polskiego handlu nie możemy sobie pozwolić na sytuację, w której do obrotu w naszych placówkach trafiają produkty, które mimo posiadania niezbędnych certyfikatów zawierają niesprawdzone składniki. Tu chodzi o dobro konsumenta, czyli nas wszystkich - mówi Waldemar Nowakowski.

- Dlatego z naszego punktu widzenia tak ważne jest wprowadzenie jednej, specjalistycznej instytucji, która podejmie kompleksową kontrolę jakości produktów spożywczych trafiających na nasze stoły i zapobiegnie tego typu zagrożeniom w przyszłości - dodaje.

Jak tłumaczy, chodzi tutaj przede wszystkim o wypowiedź wiceministra Andrzeja Butry z dnia 16 lutego br., krytykowanej wówczas zarówno przez przedstawicieli Parlamentu, jak i poszczególnych inspekcji. Wiceminister argumentował wtedy, że do przyszłej inspekcji bezpieczeństwa żywności należałoby także włączyć część Inspekcji Sanitarnej podległej ministerstwu zdrowia, która kontroluje żywność w placówkach handlowych. Obecnie współpraca z tą inspekcją wymaga szeregu uzgodnień, a to w sytuacjach kryzysowych opóźnia działania, czego dowodem była m.in. ubiegłoroczna sytuacja związana z bakterią e-coli czy dioksynami w mięsie.

- Jak widać, słowa wiceministra okazały się niestety prorocze - żadna z powołanych do tego instytucji nie rozpoznała dotychczas zagrożenia związanego z wykorzystaniem zanieczyszczonej soli w produkcji żywności - ocenia prezes PIH.

- Ze strony Polskiej Izby Handlu popieramy propozycję Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie utworzenia centralnej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii - dodaje.

Propozycja została przedstawiona Premierowi Donaldowi Tuskowi przez ministra rolnictwa Marka Sawickiego w poniedziałek 27 lutego.
Nowa instytucja miałaby połączyć i przejąć nadzór nad żywnością sprawowany obecnie przez kilka inspekcji: Inspekcję Weterynaryjną, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zgodnie z planami Ministerstwa Rolnictwa nowa inspekcja przejęłaby także część obowiązków Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

- Dodatkowo skupienie nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem produktów spożywczych w jednej instytucji zmniejszy liczbę komplikatorów proceduralnych i uprości procesy kontroli w przedsiębiorstwach produkcji żywności, co naszym zdaniem nie tylko zmniejszy możliwość przeoczeń i nieporozumień, ale także wpłynie pozytywnie na transparentność i skuteczność zarządzania jakością - ocenia Waldemar Nowakowski.

© Portal Spożywczy 2021-03-04 23:05:23