Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Resort rolnictwa przeciwny przyjmowaniu radykalnych rozwiązań dla branży tytoniowej

Ministerstwo rolnictwa nadal zamierza sprzeciwiać się przyjmowaniu radykalnym rozwiązań zagrażających utrzymaniu zbytu na krajowy surowiec tytoniowy i grożącym likwidacją miejsc pracy w rolnictwie lub przetwórstwie tytoniu - mówi wiceminister rolnictwa Andrzej Butra.


Autor: pih, www.dlahandlu.pl
Data: 02-03-2012, 16:01
Na zdj. Andrzej Butra, wiceminister rolnictwa

- Odnosząc się do wyrażonych obaw w sprawie prac prowadzonych w UE nad zmianami w Dyrektywie z 5 czerwca 2001 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, dotyczących produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych pragnę podkreślić, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiada się za działaniami, które pozwolą utrzymać poziom zapotrzebowania na krajowy surowiec tytoniowy, oraz będą przeciwdziałać rozwojowi szarej strefy i zmniejszaniu dochodów budżetu państwa - pisze Andrzej Butra, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jak wynika z konsultacji nad dyrektywą, poparcie dla restrykcyjnych rozwiązań jest znikome w całej UE. Z ponad 85 tys. zgłoszeń, jedynie 1,76 proc. wyraziło poparcie dla ujednoliconych opakowań, jedynie 4 proc. wyraziło poparcie dla regulacji dodatków i tylko 1,87 proc. było za zakazem ekspozycji. Z Polski wpłynęło blisko 24 tys. uwag, a poziom poparcia dla ww. zmian był jeszcze niższy (od 0,08 proc. do 1,5 proc.).

KE przeprowadza aktualnie dodatkowe konsultacje z przedstawicielami zainteresowanych grup zawodowych. Ponadto w Komisji trwają prace nad przygotowaniem raportu nt. oceny skutków wprowadzenia proponowanych rozwiązań na sytuację ekonomiczno-społeczną w rejonach upraw tytoniu. Prawdopodobny termin ogłoszenia do II kw. 2012 r.

Więcej na

www.dlahandlu.pl

Przeczytaj także:

Nowa restrykcyjna dyrektywa KE może doprowadzić do bankructwa producentów tytoniu i papierosów

© Portal Spożywczy 2021-03-02 02:08:17