Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W latach 2012/13 spadnie produkcja wołowiny w krajach UE

Według krótkookresowej prognozy Komisji Europejskiej, w 2012 roku produkcja brutto mięsa wołowego we Wspólnocie obniży się o 3,8 proc. do 8 mln 63 tys. ton. W 2013 roku produkcja tego gatunku mięsa spadnie o kolejne 0,7 proc. - informuje FAMMU/FAPA.


Autor: FAMMU/FAPA na podst.: Komisji Europejskiej
Data: 04-03-2012, 11:21

Mniejsza produkcja wpłynie na redukcję eksportu wołowiny z Unii. W 2011 roku kraje Wspólnoty utrzymały pozycję eksportera netto mięsa wołowego. Był to wynik silnego popytu na wołowinę płynącego z Rosji oraz z Turcji.

W 2012 roku eksport unijnej wołowiny może obniżyć się o 29 proc. do 235 tys. ton. Redukcja handlu w przypadku żywca wołowego będzie mniejsza i wyniesie 5 proc. do 148 tys. ton.

W 2013 roku dynamika spadku eksportu mięsa wyhamuje do 7,2 proc., natomiast tempo spadku handlu żywcem wołowym zwiększy się do 8,8 proc.

Dla porównania w 2012 roku import mięsa wołowego do UE wzrośnie o 10,5 proc. do 316 tys. ton, a następnie obniży się o 2,2 proc. w kolejnym roku. Wzrost importu w br. będzie konsekwencją spadku podaży wołowiny na rynku Wspólnoty oraz zwiększonych dostaw z krajów Mercosur. Bilans handlu żywcem oraz mięsem wołowym będzie nadal pozostawał dodatni.

Jak prognozuje Komisja Europejska, w najbliższych dwóch latach należy spodziewać się spadku spożycia mięsa wolowego w UE. W 2012 roku konsumpcja tego gatunku mięsa obniży się o 2,2 proc. do 7 mln 996 tys. ton, a w 2013 roku spadnie o kolejne 0,4 proc. Mniejsze spożycie będzie wynikało z jednej strony ze słabnącej podaży wołowiny na rynku, z drugiej zaś z wysokich cen tego gatunku mięsa.

© Portal Spożywczy 2021-02-27 10:57:06