Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PA Nova miała 21,17 mln zł zysku netto w 2011 r.

Spółka deweloperska PA Nova miała 21,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2011 roku wobec 20,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Autor: ISB
Data: 08-03-2012, 09:11

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 29,69 mln zł wobec 25,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 173,93 mln zł wobec 146,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w 2011 roku spółka miała 24,10 mln zł zysku netto wobec 18,53 mln zł zysku rok wcześniej.

© Portal Spożywczy 2021-03-08 01:01:41