Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Grupa Żywiec chce wypłacić 33 zł dywidendy na akcję

Zarząd Grupy Żywiec proponuje wypłatę 33 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w projekcie uchwały na walne.


Autor: PAP
Data: 22-03-2012, 09:16

Proponowanym dniem dywidendy jest 9 maja 2012 roku, a dniem jej wypłaty 24 maja.

Na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za zeszły rok spółka chce przeznaczyć cały fundusz rezerwowy (72,4 mln zł) oraz część zeszłorocznego zysku (266,5 mln zł). W 2011 roku wynik netto firmy wyniósł 296,6 mln zł.

Pozostała część zysku ma zostać przeznaczona na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

"Mając na względzie fakt, iż na podstawie uchwały zarządu spółki dnia 23 września 2011 roku spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 92,4 mln zł w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w kwocie 9 zł za jedną akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 246,5 mln zł, tj. kwota 24 zł za jedną akcję" - napisano w raporcie.

© Portal Spożywczy 2021-03-01 23:20:45