Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Producent biodegradowalnych toreb znacznie zwiększył sprzedaż i zyski

Sprzedaż zrealizowana spółki Bioerg SA - producenta m.in. biodegradowalnych toreb na zakupy - w IV kwartale 2011 wyniosła 202 tys. zł., podczas gdy w tym samym okresie 2010 r. było to jedynie 67 tys. zł. Spółka wypracowała też zysk netto za cały 2011 r. w wysokości 196 tys. zł., gdzie rok wcześniej wyniósł on zaledwie 9 tys. zł.

Spółka w 2011 roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 1 089 tys. zł, co stanowi około czterokrotny wzrost w stosunku do przychodów osiągniętych w 2010 r.. Warto również zauważyć, że sprzedaż Bioerg SA w IV kwartale 2011 wyniosła 202 tys. zł., a w tym samym okresie 2010 r. było to jedynie 67 tys. zł. Spółka wypracowała wynik netto za 2011 r. w wysokości 196 tys. zł., gdzie w roku poprzednim wyniósł on zaledwie 9 tys. zł. Ponadto, Spółka odnotowała także po czterech kwartałach 2011 r. znaczący zysk z działalności operacyjnej na poziomie 164 tys. zł. Wynik ten jest sukcesem w porównaniu do sytuacji z roku poprzedniego, gdzie odnotowano stratę z działalności operacyjnej na poziomie 33 tys. zł. Tak dobre wyniki pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość i utwierdzają w przekonaniu, że możliwe jest "budowanie" stabilnegobiznesu w oparciu o działalność proekologiczną.

Spółka kładzie nacisk na rozwój sprzedaży, głownie na rynku klientów dużych sieci handlowych. W 2011 roku rozpoczęto dostawy reklamówek do jednej z największych sieci europejskich hipermarketów. Kolejnym etapem rozwoju ma być ekspansja na rynki zagraniczne, gdzie świadomość ekologicznajest dużo większa, a prawo sprzyja zastępowaniu tworzyw syntetycznych przyjaznymi dla przyrody.W lipcu 2011 roku podpisana została umowa z niemiecką firmą dystrybucyjną. Dzięki niej produkty BIOERG mają w przyszłości pojawić się w niemieckich sieciach handlowych posiadających łącznie 15 350 punktów sprzedaży. Stanowi to ogromną szansę dla Spółki, gdyż rynek ten jest dwa razy większy od polskiego i od lat wdrażane są już na nim rozwiązania proekologiczne.© Portal Spożywczy 2021-12-06 19:25:51