Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Spada pogłowie trzody w większości krajów UE, ale nie w Niemczech

W ubiegłym roku w UE obniżyło się pogłowie trzody chlewnej. Największe spadki notowane są w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast w Niemczech zanotowano stosunkowo duży przyrost liczby świń - wynika z analizy Banku BGŻ.


Autor: Bank Gospodarki Żywnościowej
Data: 27-03-2012, 10:09

Na przestrzeni ostatniego roku pogłowie obniżyło się w 18 spośród 25 krajów UE (Belgia i Grecja dotychczas nie dostarczyły danych). W grudniu 2011 r. w analizowanych krajach utrzymywanych było 141,1 mln świń, czyli o 1,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Na spadek pogłowia o 2,4 mln szt. największy wpływ miała sytuacja w Polsce, gdzie w przeciągu roku ubyło 1,7 mln świń (-11,6 proc.). Oprócz Polski dużą redukcję (o co najmniej 10 proc.) notowały również: Malta, Czechy, Słowacja, Litwa i Słowenia.

Co interesujące największy producent w UE, Niemcy, zanotował stosunkowo duży wzrost pogłowia. W ciągu roku zwiększyło się ono o 0,5 mln szt. (1,9 proc.) do 27,4 mln szt. Spośród liczących się producentów minimalne wzrosty odnotowano również w Danii, we Włoszech i we Francji.

Jednak dane o pogłowiu loch i loch prośnych pozwalają oczekiwać, że w kolejnych miesiącach trzody będzie ubywało szybciej niż w 2011 r., w tym także w krajach, które dotychczas notowały wzrosty.

© Portal Spożywczy 2021-02-27 10:26:08