Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Przemysł spożywczy wykorzystuje unikatowy sposób gaszenia pożarów

Wynaleziony przez polską spółkę unikatowy sposób gaszenia pożarów przy pomocy mgły wodnej, z powodzeniem stosowany jest m.in. w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym.


Autor: PAP
Data: 14-04-2012, 16:02

Na polskim rynku niskociśnieniowe gaśnice firmy są już dostępne i mają wielu użytkowników. Wynalazcą unikatowego sposobu gaszenia pożarów jest spółka Telesto, która obecnie instaluje system ograniczający zagrożenia zapyleniem biomasy za pomocą mgły wodnej w elektrowniach "Konin" i Pątnów w Koninie (Wielkopolska).

Dzięki wystawionym niedawno przez MPA Dresden GmbH certyfikatom na rynek niemiecki i angielski, urządzenia te, z polską technologią, od niedawna są dostępne także w innych krajach europejskich oraz od 2010 r. w Indiach i od niedawna w RPA.

Jak poinformował PAP prezes zarządu spółki Zygmunt Łada, mgła wodna pozwala gasić pożary przy użyciu minimalnej ilości wody. "Dzięki powstawaniu podczas gaszenia kropli o niewielkich rozmiarach, rzędu 65 mikronów, zużywane jest niemal 100 proc. podanej wody" - twierdzi prezes.

Według niego, mgła doskonale nadaje się do gaszenia pożarów wszystkich rodzajów, w tym olejów i tłuszczów jadalnych, płonącej na ludziach odzieży i nie powoduje strat związanych z prowadzeniem akcji. "Gaśnice znajdują zastosowanie w gaszeniu pożarów w przetwórniach owoców i warzyw, brykieciarniach, mieszalniach pasz, budynkach inwentarskich, warsztatach naprawczych sprzętu rolniczego" - dodał.

Według prezesa, w odróżnieniu od gaśnic proszkowych lub z dwutlenkiem węgla, stosowanie mgły nie stanowi zagrożenia dla otoczenia, przede wszystkim dla ludzi. Mgła skutecznie gasi, nie pozostawiając śladów po użyciu środka gaśniczego. "Oznacza to zminimalizowanie szkód powstałych w wyniku gaszenia pożaru" - podkreślił Łada.

Obecnie spółka Telesto, wspólnie z zagranicznymi partnerami, stara się o świadectwa dopuszczenia gaśnic do użytkowania w innych krajach, głównie w USA i na Bliskim Wschodzie.

W ubiegłym roku spółka wykazała przychód ze sprzedaży w kwocie 4 mln zł. Firma notowana jest na rynku New Connect.

© Portal Spożywczy 2021-03-05 20:37:28