Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

NBP: Banki zaostrzają politykę kredytową w każdym segmencie rynku

Banki zaostrzają politykę kredytową w każdym segmencie rynku - wynika z ankiety NBP.


Autor: PAP
Data: 16-05-2012, 11:17

Ankieta została przeprowadzona na przełomie marca i kwietnia 2012 r. wśród 29 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 83 proc.

KREDYTY DLA PRZEDSIĘBIORSTW:

- Polityka kredytowa: zaostrzenie głównie w zakresie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw, podwyższenie marż.

- Popyt na kredyt: wzrost popytu na kredyty krótkoterminowe dla MSP, w pozostałych kategoriach kredytów spadek popytu.

- Oczekiwania na II kwartał 2012 r.: zaostrzenie polityki kredytowej oraz wzrost popytu na kredyty w segmencie MSP.

KREDYTY DLA MIESZKANIOWE:

- Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów, podwyższenie marż i pozaodsetkowych kosztów kredytów.

- Popyt na kredyt: spadek popytu na kredyty, duże zróżnicowanie odpowiedzi.

- Oczekiwania na II kwartał 2012 r.: zaostrzenie polityki kredytowej i spadek popytu na kredyty.

KREDYTY DLA KONSUMPCYJNE:

- Polityka kredytowa: zaostrzenie kryteriów kredytowych, obniżenie maksymalnej kwoty kredytu i wydłużenie maksymalnego okresu kredytowania.

- Popyt na kredyt: wzrost popytu na kredyty, duże zróżnicowanie odpowiedzi.

- Oczekiwania na II kwartał 2012 r.: zaostrzenie polityki kredytowej i spadek popytu na kredyty.

"Banki dokonały zaostrzenia kryteriów kredytowych we wszystkich segmentach rynku, przy czym najsilniejsze zaostrzenie dotyczyło kredytów mieszkaniowych. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw i kredytów mieszkaniowych banki podwyższyły też pobierane marże" - napisano w raporcie.

"Ryzyko związane z przewidywaną sytuacją gospodarczą było głównym czynnikiem wpływającym na zaostrzenie polityki kredytowej banków. W przypadku kredytów mieszkaniowych dodatkowy wpływ miało wdrożenie nowych zapisów Rekomendacji S, zaś w segmencie kredytów konsumpcyjnych zmiany w sposobie kalkulacji zdolności kredytowej" - dodano

© Portal Spożywczy 2020-08-08 10:48:16