666 Drukuj
Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Trans Polonia planuje emisję nowych akcji

24 maja odbędzie się doroczne Walne Zgromadzenie spółki Trans Polonia, które obok porządkowych uchwał, rozpatrzy również te o charakterze strategicznym dla rozwoju działalności. Zarząd podda akcjonariuszom pod głosowanie dwie propozycje podwyższenia kapitału zakładowego.


Autor: ŁR, portalspozywczy.pl
Data: 22-05-2012, 13:43

Pierwszy wariant zakłada podwyższenie kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji - maksymalnie 580 tys. akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Natomiast druga opcja to warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji - maksymalnie 800 tys. akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do których objęcia uprawniać będzie specjalnie w tym celu wyemitowane 800 tys. warrantów subskrypcyjnych serii A.

Przy obecnej wycenie rynkowej akcji Trans Polonii, oscylującej wokół 10 zł, Spółka może liczyć na pozyskanie ok. 14 mln zł na inwestycje w nowe środki transportu. - Na tak konkurencyjnym i dynamicznie zmieniającym się rynku, jaki stanowi segment transportowy, inwestowanie w umacnianie swojej pozycji względem konkurentów jest racjonalne i koniecznie. Znamy potencjał rynku, mamy szerokie kompetencje i doświadczenie, dlatego też chcemy możliwie szybko pozyskać środki niezbędne do zwiększenia dynamiki rozwoju, a w szczególności do realizacji inwestycji, które pozwolą poszerzyć spektrum oferowanych usług. Poprzednia emisja, przeprowadzona w 2010 roku była naszym dużym sukcesem i przyczyniła się skokowego wzrostu naszych obrotów. Liczymy, że nasza wizja wzrostu wartości Spółki spotka się z przychylnością inwestorów - skomentował Krzysztof Luks, członek zarządu, dyrektor finansowy Trans Polonia.

© Portal Spożywczy 2020-03-30 08:46:38