Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rainbow kupuje akcje Grupy Bomi

Rainbow Central and Eastern Europe Investments Limited przekroczył próg 5 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Bomi. Firma kupiła 375 000 akcji spółki na rynku regulowanym.

Jednocześnie Rainbow poinformował, że dopuszcza zwiększenie zaangażowania w Bomi w ciągu nadchodzących 12 miesięcy.

Przed transakcją Rainbow miał 2715000 akcji Bomi, które stanowiły 4,4 proc. udziału w kapitale spółki.

Po dokonaniu transakcji Rainbow ma 3090000 akcji, które stanowią 5,01 proc. udziału w kapitale.

 © Portal Spożywczy 2021-09-17 00:56:13