Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PA Nova chce wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję

PA Nova zamierza wypłacić z zysku za 2011 r. 0,5 zł dywidendy na akcję - podała spółka w projektach uchwał na WZ zwołane na 26 czerwca.

Spółka podała, że w związku z trwającym programem skupu akcji własnych dokładna kwota, która będzie przeznaczona na wypłatę dywidendy zostanie określona w dniu podejmowania uchwały.

Proponowanym dniem dywidendy jest 15.07.2012 r., a dniem wypłaty dywidendy - 25.09.2012 r.

W 2011 roku PA Nova osiągnęła 21,2 mln zł zysku netto.© Portal Spożywczy 2021-09-23 20:56:47