Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IH skontrolowała jakość mięsa w sklepach. Zakwestionowano 12,35 proc. produktów

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie w I kwartale 2012 r. przeprowadził kontrole w 18 placówkach handlowych (11 sklepach sieci handlowych oraz 7 pozostałych sklepach), obejmując badaniem 81 partii mięsa i wyrobów mięsnych o łącznej wartości 6462 zł. Zakwestionowano 10 partii o wartości 809 zł , czyli 12,35 proc. zbadanych produktów.

Pobrano do badań laboratoryjnych próbki z 20 partii mięsa w celu zbadania cech organoleptycznych, fizyczno-chemicznych, w tym masy netto, w stosunku do obowiązujących przepisów i deklaracji producentów w oznakowaniu produktów, głównie w kierunku ujawnienia zafałszowań.

W wyniku przeprowadzonych badań zakwestionowano 7 partii towarów. Stwierdzone nieprawidłowości polegały na zawyżonym stosunku tkanki łącznej do białka; podwyższonej zawartości tłuszczu; zawyżonej zawartości wody. Ponadto stwierdzono: brak mięsa wołowego w mięsie mielonym wieprzowo-wołowym, obecność mięsa wołowego w mięsie mielonym wieprzowym, obecność wieprzowiny, drobiu
w mięsie mielonym wołowym.

Jesli chodzi o prawidłowość oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych, sprawdzono 81 partii mięsa i wyrobów mięsnych. Przy sprzedaży nieopakowanego mięsa wołowego były przedstawione odpowiednie informacje konsumentowi ostatecznemu. Zakwestionowano 4 partie mięsa.

Pod kątem aktualności terminów przydatności do spożycia sprawdzono ogółem 76 partii, nie stwierdzając, aby oferowano do sprzedaży produkty po upływie terminu przydatności do spożycia.

Czytaj więcej w serwisie dlahandlu.pl


© Portal Spożywczy 2021-09-16 12:12:58