Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

CEDC skoryguje wyniki za 2010 i 2011 r. w dół łącznie o ok. 30-40 mln USD

Producent alkoholi Central European Distribution Corporation (CEDC) skoryguje wyniki za 2010 i 2011 rok ze względu na błędy w zakresie rozliczenia wstecznych rabatów handlowych dotyczących przychodów Russian Alcohol Group, podała spółka w komunikacie. Korekta ta spowoduje obniżenie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, zysku z działalności operacyjnej oraz powiązanych należności za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku o około 30-40 mln USD.

"Spółka przekształci te sprawozdania finansowe, aby skorygować błędy wynikłe z niezapewnienia prawidłowego ujęcia określonych wstecznych rabatów handlowych dotyczących przychodów ze sprzedaży netto spółki w jej głównej operacyjnej spółce zależnej w Rosji - Russian Alcohol Group (RAG)" - głosi komunikat.

W kwietniu 2012 roku spółka zmieniła kadrę kierowniczą wyższego szczebla w RAG. Po tej zmianie kadra kierownicza wyższego szczebla spółki zleciła, aby nowy zespół zarządzający dokonał przeglądu działalności i mechanizmów kontroli wewnętrznej RAG, w tym oceny zasobów i potrzeb w dziale finansów i dziale sprawozdawczości.

" Zgodnie z szacunkami spółki, łączny wpływ korekt zidentyfikowanych do tej pory spowoduje obniżenie jej skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży netto, zysku z działalności operacyjnej oraz powiązanych należności za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku o około 30-40 mln USD, przy czym kwota ta może ulec zmianie w miarę kontynuowania przez spółkę przeglądu dotyczącego omówionych kwestii księgowych" - czytamy dalej.

Poza tym spółka analizuje konieczność wprowadzenia korekt do sprawozdania finansowego za rok 2009, podano także.

W rezultacie opisanego powyżej przekształcenia, rada dyrektorów spółki w porozumieniu z kadrą kierowniczą wyższego szczebla analizuje termin walnego zgromadzenia w 2012 roku, ustalony poprzednio na 29 czerwca 2012 roku, biorąc pod uwagę konieczność przekształcenia sprawozdań finansowych i ogłosi informację w tym względzie we właściwym terminie, poinformowało również CEDC.

CEDC miało 62,50 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej - zgodnie ze standardami U.S. GAAP - w I kw. 2012 roku wobec 1,12 mln USD zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 148,21 mln USD wobec 156,71 mln USD rok wcześniej.© Portal Spożywczy 2021-09-25 14:47:14