Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Branża dostaw wody szykuje podwyżki

Pomimo istotności wody dla organizmu i zalet dostaw wody do biura, penetracja tego rynku jest nadal na niskim poziomie - szacowana jest na ok. 60 proc. wśród firm zatrudniających pracowników. Walcząc o nowych klientów dostawcy w ostatnich latach regularnie obniżali ceny. Było to możliwe dzięki zwiększaniu skali produkcji oraz optymalizacji logistyki dostaw. Teraz firmy czekają podwyżki - wynika z analizy firmy Fern Partners.

Jak zaznaczają, potencjał do optymalizacji kosztów bez spadku jakości obsługi klienta powoli się wyczerpuje. W ostatnim czasie powstała natomiast silna presja kosztowa na rynku. Związana jest ona ze znacznym wzrostem cen paliwa i energii, wzrostem kosztów wydobycia wody, a także wzrostem płac pracowniczych.

- Silna presja kosztowa oraz stosunkowo chłodne lato 2011 spowodowały znaczny spadek sprzedaży oraz rentowności dostawców wody. Obecna trudna sytuacja najprawdopodobniej na nowo zdefiniuje pole walki o klienta. Większość dostawców stanie przed wyborem: Czy obniżyć koszty akceptując spadek jakości usług i obsługi klienta, czy podnieść ceny? Konkurować wartością dostarczaną klientowi, czy ceną? - zauważają eksperci Fern Partners.

Zdaniem specjalistów, biorąc pod uwagę fakt, że producenci w ostatnim czasie intensywnie pracowali nad zwiększeniem jakości usług oraz obsługi klienta, większość z nich zapewne wybierze tę drugą drogę.

Kto zatem pierwszy wprowadzi podwyżki? - Praktyka pokazuje, że zwykle największe firmy podnoszą cen jako pierwsze - to one wyznaczają standardy jakościowe i cenowe mniejszym konkurentom - podaje Fern Partners.

Obecnie zaledwie 11 proc. naszego społeczeństwa stosuje filtry do wody (Raport z badania jakości wody z kranu w Polsce w 2010 roku, Brita). Świadczy to o dużym potencjale tego segmentu do wzrostu. Dzięki ciągłemu rozwoju technologii filtrowania wody oraz obniżających się kosztów produkcji znaczenie filtrów będzie systematycznie rosnąć w ciągu najbliższych lat.



© Portal Spożywczy 2021-09-24 02:39:27