Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Związki zawodowe działające w Tesco organizują wspólną demonstrację

Wszystkie pięć związków zawodowych działających w Tesco Polska weźmie udział w dzisiejszej demonstracji pod zarządem Tesco Polska w Krakowie. Będzie to pierwsza demonstracja wszystkich związków działających w Tesco.

Demonstracja rozpocznie się o godzinie 14:00 pod biurem zarządu Tesco Polska w Krakowie przy ul. Kapelanka 56. Związkowcy informują, że demonstracja będzie merytoryczna i skierowana na najważniejsze cele. Nie zabraknie jednak widowiskowych elementów protestacyjnych i happeningowych. Pracownicy z nośnymi hasłami na transparentach czy z plastrami na ustach i w kajdankach w związku z pozywaniem ich do sądu oraz w reakcji na sztywną instrukcję dotyczącą wypowiadania się w temacie firmy na portalach społecznościowych - to tylko niektóre z zaplanowanych działań.

Akcję organizują wspólnie wszystkie 5 organizacje działające w spółce: NSZZ "Solidarność", NSZZ "Solidarność 80", OPZZ Konfederacja Pracy, Związek Zawodowy Pracowników Handlu i WZZ "Sierpień 80". Będzie to zarazem pierwsze tak szerokie współdziałanie całej strony społecznej Tesco.

- Będzie to protest przeciwko przedziwnej polityce zarządu Tesco Polska. Polityce, która ma gdzieś nie tylko los wyrzucanych na bruk pracowników, ale i jakość obsługi klientów - mówi Elżbieta Fornalczyk, przewodnicząca Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" w Tesco. -

Związkowcy podkreślają, że nie należy wierzyć propagandzie Biura Prasowego Tesco, które twierdzi, że wkrótce zwiększy zatrudnienie o 1700 osób.

Zdaniem "Sierpnia 80", wyzysk pracowników Tesco w Polsce nie może łatać strat finansowych centrali firmy w Wielkiej Brytanii. Tym bardziej - jak podnoszą związkowcy - że spółka Tesco Polska rokrocznie powiększa swoje miliardowe zyski.
Firma na piśmie poinformowała związki zawodowe, że rozmowy płacowe odbędą się na przełomie maja i czerwca. Jak informują związki, ich terminu Tesco nie wyznaczyło do dnia dzisiejszego.

Więcej na:

www.dlahandlu.pl© Portal Spożywczy 2021-09-25 15:31:02