Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wicepremier Pawlak: Są przesłanki do obniżki stóp procentowych

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak uważa, że są przesłanki do obniżki stóp procentowych w Polsce. Jak jest spowolnienie gospodarcze, to nie należy przesadzać z kosztami pieniądza - powiedział w poniedziałek dziennikarzom.

"Nie ma żadnych przesłanek, żeby zaostrzać politykę monetarną. (...) Nie ma żadnych obiektywnych przesłanek, żeby podwyższać stopy. Raczej są przesłanki, żeby te stopy procentowe obniżać. Jak jest spowolnienie gospodarcze, to nie należy przesadzać z kosztami pieniądza. Myślę, że Rada Polityki Pieniężnej potrzebuje trochę oddechu, więc nie spodziewam się, że odpuści w najbliższym czasie. Ale za kilka miesięcy byłby czas, że można byłoby zacząć obniżać stopy procentowej" - ocenił Pawlak.

Rada Polityki Pieniężnej na czerwcowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie - stopa referencyjna NBP wynosi 4,75 proc., stopa lombardowa - 6,25 proc., depozytowa - 3,25 proc., a redyskonta weksli - 5,00 proc.

Na majowym posiedzeniu RPP podniosła stopy procentowe o 25 pb. W ubiegłym roku RPP czterokrotnie podnosiła stopy: w styczniu, kwietniu, maju oraz czerwcu, łącznie o 100 pb.© Portal Spożywczy 2021-09-16 13:05:15