Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

SAF wprowadza pogotowie windykacyjne

SAF S.A. wprowadziła do swojej oferty nowatorską na polskim rynku usługę pod nazwą „Pogotowie Windykacyjne SAF". Usługa dedykowana jest przedsiębiorcom z sektora B2B, którzy potrzebują wyjątkowo szybkich i skutecznych działań windykacyjnych - maksymalnie skraca proces obsługi, skupiając się na bezpośrednim kontakcie negocjatora z dłużnikiem.

Spółka SAF zobowiązuje się do przeprowadzenia wizyty u dłużnika na terenie całej Polski w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia zamówienia. Jak mówi Prezes SAF S.A., Marcin Gąszczak: „Pomysł wprowadzenia usługi błyskawicznej windykacji powstał w efekcie analizy potrzeb naszych klientów i sytuacji rynkowej oraz naszej wiedzy i poziomu skuteczności. Coraz większa część kontrahentów opóźnia płatności, do których się zobowiązała, kredytując w ten sposób prowadzenie swojej działalności środkami wierzycieli. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, zaburza płynność finansową i zagraża stabilności naszych klientów. Każde opóźnienie płatności - nawet celowe - minimalizuje szansę na odzyskanie pieniędzy przez wierzyciela.

Dlatego niezwykle istotnym jest odpowiednio wczesne działanie specjalistów. Nasi negocjatorzy podczas spotkania z dłużnikiem ustalają przyczyny powstania zadłużenia i warunki jak najszybszej spłaty oraz rzetelnie informują o prawnych konsekwencjach dalszego uchylania się od niej (dłużnicy często są ich nieświadomi). Efekty takich działań są długofalowe. Dłużnicy traktują naszego klienta jako poważnego partnera biznesowego i w dalszej współpracy sumiennie i terminowo regulują swoje zobowiązania."


Prezes SAF podkreśla, że pogotowie windykacyjne SAF jest zupełnie nową usługą, której nie należy stawiać obok klasycznego procesu windykacyjnego. - Obsługa wierzytelności skupia się na szybkiej wizycie u dłużnika w celu windykacji należności lub ustalenia warunków jej spłaty. Odzyskanie pieniędzy naszych klientów ma nastąpić - zgodnie z założeniami - w jak najkrótszym czasie od dnia wizyty. Formą gwarancji naszej skuteczności jest fakt, że po ustalonym terminie spółce nie przysługuje wy nagrodzenie prowizyjne.

SAF S.A. działa na rynku obrotu wierzytelnościami od 1999 roku. Aktualnie świadczy dla swoich klientów usługi: windykacji wierzytelności z sektorów B2B i B2C (na etapie polubownym, sądowym oraz wsparcia procesów egzekucyjnych), zakupu wierzytelności, windykacji należności z tytułu umów leasingu lub kredytowych, odzyskiwania tzw. opłat półkowych od międzynarodowych i krajowych sieci handlowych, a także działania prewencyjne.© Portal Spożywczy 2021-09-23 19:25:31