Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

GUS o wskaźniku syntetycznym koniunktury gospodarczej

Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej (SI) kształtuje się w czerwcu na poziomie zbliżonym do odnotowanego przed miesiącem, ale niższym niż przed rokiem - wynika z piątkowego komunikatu GUS.

"Na utrzymanie się wartości wskaźnika syntetycznego sprzed miesiąca wpłynął niewielki wzrost jego składowych w przemyśle przy nieznacznym spadku w usługach, budownictwie i handlu. W skali roku odnotowano obniżenie poziomu składowych dla wszystkich rodzajów działalności, w największym stopniu w budownictwie i usługach. Oceny diagnostyczne i prognostyczne kształtowały się na niższym poziomie niż przed rokiem" - napisano w komentarzu do badania.

"W porównaniu do poprzedniego miesiąca odnotowano niewielki spadek w zakresie ocen diagnostycznych oraz utrzymanie się wartości ocen prognostycznych" - dodano.

Metodologia obliczania przez GUS wskaźnika syntetycznego koniunktury gospodarczej dla Polski (Synthetic Indicator - SI) oparta jest na metodologii wskaźnika ESI (Economic Sentiment Indicator - ESI), opracowanego i obliczanego przez Komisję Europejską dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej, Strefy Euro i Unii Europejskiej ogółem.

Do budowy syntetycznego wskaźnika koniunktury gospodarczej dla Polski wykorzystywane są wskaźniki proste odnoszące się do wybranych pytań, wyrównane sezonowo, pochodzące z badań koniunktury przemysłu, budownictwa, handlu i usług.

Do konstrukcji SI zastosowano następujące wagi: 50 proc. dla przetwórstwa przemysłowego, 6 proc. dla budownictwa, 6 proc. dla handlu, 38 proc. dla usług. Są to zaadoptowane wagi metodologii Komisji Europejskiej, wynoszące odpowiednio: 40 proc. dla przemysłu, 30 proc. dla usług, 5 proc. dla budownictwa, 5 proc. dla handlu, 20 proc. dla konsumentów.© Portal Spożywczy 2021-09-24 04:03:01