Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nie można wykluczyć scenariusza odpływu kapitału z Polski

Nie można wykluczyć scenariusza odpływu kapitału z Polski, choć taki scenariusz jest skrajny - powiedział dyrektor departamentu systemu finansowego NBP Piotr Szpunar.

"Jeśli chodzi o czynniki ryzyka (dla stabilności systemu finansowego - PAP), czyli potencjalne szoki, są one praktycznie takie same, jak pół roku temu, tylko potencjalna skala takich szoków wzrosła. Przede wszystkim mamy spowolnienie gospodarcze w strefie euro i związane z tym pogorszenie sytuacji banków europejskich. Ich trudna sytuacja powoduje kłopoty z finansowaniem, które częściowo zostały złagodzone przez EBC" - powiedział we wtorek Szpunar na spotkaniu z dziennikarzami.

"Nie można jednak wykluczyć, że nastąpi jakiś scenariusz odpływu kapitału z Polski, odpływu finansowania. Taki scenariusz rozważamy, nie uważamy, żeby on był bardzo prawdopodobny, z wielu przyczyn. To jest m.in. relatywnie lepsza sytuacja fundamentalna Polski. Więc taki scenariusz gwałtownego odpływu kapitału czy załamania zaufania jest scenariuszem skrajnym, ale nie można go jednak całkowicie wykluczyć. Nie wiemy, co się zdarzy w strefie euro, dlatego analizujemy te scenariusze" - dodał.© Portal Spożywczy 2021-09-25 13:37:32