Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

MSP kończy proces prywatyzacji PZZ w Kwidzynie

9 lipca br. została podpisana umowa sprzedaży 9.049 udziałów w spółce PZZ w Kwidzynie Sp. z o.o., należących do Skarbu Państwa, stanowiących 23,97 proc. kapitału zakładowego spółki, na rzecz ATP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łasinie za cenę 50,00 zł za jeden udział, tj. za łączną kwotę 452.450,00 zł.

Zawarta umowa zakończy proces prywatyzacji spółki.© Portal Spożywczy 2021-09-23 20:53:39