Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

MSP chce sprzedać 10 proc. udziałów w spółce Holagra

Ministerstwo Skarbu Państwa zaprosiło do udziału w aukcji, na której wystawi na sprzedaż ponad 10 proc. kapitału zakładowego spółki Holagra, producenta pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji można składać do 27 sierpnia.

MSP chce sprzedać 132 udziały w spółce Holagra, o wartości nominalnej 382,20 zł każdy, stanowiących 10,05 proc. kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza pakietu wynosi 317.582,76 zł, co oznacza, że cena wywoławcza za jeden udział to 2.405,93 zł.

Przedmiotem działalności spółki jest m.in.: produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt, magazynowanie i przechowywanie towarów.© Portal Spożywczy 2021-09-23 20:01:38