Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PiS chce zabezpieczyć uzdrowiska przed prywatyzacją

PiS chce zabezpieczyć siedem tzw. uzdrowisk narodowych, m.in. w Busku Zdroju, Lądku Zdroju, Ciechocinku i Kołobrzegu przed prywatyzacją, którą planuje Ministerstwo Skarbu. PiS złożyło w piątek w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.

Jak mówił na piątkowej konferencji prasowej poseł PiS Czesław Hoc, chodzi o zmiany w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych z 2005 roku.

"Proponujemy nowelizację konkretną art. 64 tej ustawy, która w sposób jednoznaczny, ustawowy wyłączy spod prywatyzacji siedem uzdrowisk narodowych" - wyjaśnił Hoc.

Art. 64 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym daje ministrowi skarbu możliwość określenia, w porozumieniu z ministrem zdrowia, w drodze rozporządzenia, wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji.

Zmiana, którą proponuje PiS, miałaby polegać na dodaniu do art. 64 ustępu, zgodnie z którym uzdrowiska: w Ciechocinku, Lądku-Zdroju, Kołobrzegu, Busku-Zdroju, Rymanowie, Świnoujściu i Krynicy-Żegiestowie zostałyby wyłączone spod prywatyzacji. O ewentualnej prywatyzacji tych siedmiu zakładów leczniczych miałby decydować Sejm, nie minister skarbu.

Zdaniem Hoca, gdyby doszło do prywatyzacji tych uzdrowisk, mogłaby ona stać w sprzeczności z ujętą w art. 68 konstytucji gwarancją zapewnienia przez władze publiczne każdemu obywatelowi, niezależnie od jego sytuacji materialnej, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

"Lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia, jest bardzo ważnym elementem tej ochrony zdrowia. Pozbawienie milionów Polaków tego powszechnego, równego dostępu byłoby - uważam - naruszeniem wartości konstytucyjnej" - podkreślił poseł PiS.

Jak dodał, ewentualna prywatyzacja uzdrowiska w Ciechocinku uniemożliwiłaby też prowadzenie na jego terenie działalności dydaktycznej, naukowej i specjalizacji lekarzy z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej.

Hoc uważa ponadto, że cena, za jaką resort skarbu planuje sprzedać siedem wymienionych przez niego uzdrowisk, jest skandaliczna. "Te sześć uzdrowisk, które proponuje pan minister skarbu państwa prywatyzować, wycenił na 125 milionów zł. To jest suma wartości 2 kilometrów autostrady A2, to jest około 600 metrów obwodnicy Warszawy" - zaznaczył poseł PiS.

Rząd chce prywatyzować uzdrowiska, bo nie mają one pieniędzy na inwestycje - poinformował w środę wiceminister skarbu Tomasz Lenkiewicz. Ministerstwo Skarbu chce sprzedać uzdrowiska w Ciechocinku, Lądku-Zdroju, Kołobrzegu, Busku-Zdroju, Rymanowie i Świnoujściu. Obecnie znajdują się one jednak w rozporządzeniu zawierającym wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, które nie będą podlegać prywatyzacji. Dlatego resort musi znowelizować to rozporządzenie. Gdyby tak się stało, w wykazie pozostałoby tylko jedno uzdrowisko - Krynica-Zdrój.© Portal Spożywczy 2021-09-24 04:12:30