Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Kolejna organizacja przeciwna planom zakazania spzredaży alkoholu na stacjach

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego nie zgadza się z argumentacją Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, mającą uzasadniać wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Na obrocie wyrobami akcyzowymi - to jest alkoholem i wyrobami tytoniowymi - stacje wypracowują nawet do 40 procent marży.

W zdecydowanej większości państw Unii Europejskiej nie ma oddzielnych regulacji dla stacji benzynowych w tym zakresie - podlegają one ogólnym regulacjom, dotyczącym sprzedaży alkoholu we wszystkich sklepach. Lokalne samorządy mogą decydować zarówno o liczbie sklepów, jak też (w niektórych państwach) o tym, w jakich godzinach sprzedaż alkoholu jest zabroniona.

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP podjęła decyzję o skierowaniu do dalszych prac projektu regulacji prawnych, zakazujących sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Uzasadniając swój wniosek senatorowie stwierdzili, że spowoduje to spadek liczby kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu, a także zmniejszy dostępność alkoholu dla wszystkich klientów - nie tylko kierowców.

Jak inforuje POPIHN szacuje się, iż aby stacja mogła utrzymać się ze sprzedaży paliw, marża na tej sprzedaży powinna wynosić przynajmniej 35 gr na litrze sprzedanej benzyny silnikowej lub oleju napędowego. Ze względu na bardzo niską marżę na paliwach (w 2011 roku średnia roczna marża na sprzedaży benzyny wynosiła jedynie 1% ceny - 7 gr/l, zaś oleju napędowego jedynie 2% ceny - 13 gr/l), tzw. sprzedaż pozapaliwowa stanowi podstawę działalności stacji paliw generując kilkadziesiąt procent przychodów. Z tego powodu w Polsce nie rozwinęły się na szerszą skalę stacje samoobsługowe, handlujące tylko paliwami. Bazując na doświadczeniach z przeszłości należy zakładać, że wprowadzenie zakazu nie spowoduje zmiany spożycia alkoholu, lecz jedynie zmianę sieci dystrybucji, a także wzrost szarej strefy i nielegalnej produkcji alkoholu (zwłaszcza w małych miejscowościach).

Więcej na:

www.dlahandlu.pl© Portal Spożywczy 2021-09-23 20:16:28