Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Galeria Gniezno zamknięta po nawałnicy

Z powodu nawałnicy jaka przeszła w niedzielę w województwie wielkopolskim w godzinach popołudniowych zamknięta została Galeria Gniezno. Bezpośrednią przyczyną ewakuacji było uszkodzenie części dachu powstałe pod naporem deszczu, jaki zgromadził się na dachu centrum, a którego spusty dachowe nie były w stanie odprowadzić.

W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Zarządca budynku, firma Apsys nie mogąc przewidzieć zakresu ewentualnych innych szkód wywołanych nawałnicą, podjęła decyzję o zamknięciu i zabezpieczeniu obiektu. Obecnie zarządca obiektu oczekuje na ocenę rzeczoznawców, po której podjęte zostaną prace mające na celu naprawienie skutków nawałnicy. Zarządca planuje otworzyć Galerię ponownie dopiero po potwierdzeniu przez nadzór budowlany, iż obiekt spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.© Portal Spożywczy 2021-09-24 02:11:26