Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rzecznik ARR: Upominki to normalna praktyka

Zakup niewielkiej ilości (po 50 sztuk) eleganckich artykułów promocyjnych odbywa się w związku z planowanym udziałem przedstawicieli ARR w licznych spotkaniach w kraju i poza granicami z przedstawicielami unijnych agencji płatniczych, szefów instytucji sektora rolno- spożywczego, przedstawicielami korpusów dyplomatycznych oraz innych instytucji współpracujących z ARR jako agencją płatniczą i instytucją odpowiedzialną za promocję polskich artykułów rolno-spożywczych.

- Wszystkie artykuły będą zakupione w Polsce i wyprodukowane z polskich materiałów oraz opatrzone informacją skąd pochodzą - jako element promocji polskich firm i naszej tradycji. Ilość tych artykułów została ustalona na poziomie 50 sztuk, co wskazuje na wyjątkowość i selektywność ich odbiorców. Jest to przyjęta we wszystkich krajach forma podziękowania i tworzenia dobrych relacji między partnerami instytucjonalnymi z różnych krajów - wyjaśnia Iwona Ciechan, rzecznik ARR.

Upominki przekazywane są przez przedstawicieli ARR reprezentantom zagranicznych instytucji (unijnych i z krajów trzecich) w trakcie wielu spotkań, konferencji, misji gospodarczych, wizyt studyjnych i spotkań na szczeblu przedstawicieli rządów, w których często uczestniczą przedstawiciele Kierownictwa ARR. Rocznie ARR uczestniczy bądź organizuje kilkadziesiąt spotkań z udziałem przedstawicieli z instytucji zagranicznych.

Tego typu materiały promocyjne zazwyczaj stanowią ogólnie przyjętą we współpracy zagranicznej formę podziękowania za udział w spotkaniach organizowanych przez ARR, w szczególności jako forma uznania za zaangażowanie i czas poświęcony na przygotowanie i przedstawienie prezentacji, wystąpienia w trakcie konferencji, seminariów, itp. Do niedawna główną formę upominku promocyjnego stanowiły albumy dotyczące Polski. Jednakże, z uwagi na koszt ich zakupu zbliżony do ceny upominków z elementami polskich kamieni oraz małą praktyczność (duży ciężar), ARR, tak jak i inne urzędy centralne i ministerstwa, odchodzi od tej formy promocji Polski.

Cytowana w prasie wartość zamówienia artykułów promocyjnych odnosi się do całego zamówienia, które obejmuje, oprócz kolii i spinek (stanowiących ok. 10% proc. wartości całego zamówienia), ponadto m.in. ekologiczne notesy z długopisami, kubki termiczne, kubki i chusty z motywami ludowymi, pióra i długopisy - mówi Iwona Ciechan.© Portal Spożywczy 2021-09-16 23:30:11