Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mispol otwiera dwa nowe oddziały

1 września 2012 r. zostanie utworzony oddział spółki Mispol w Warszawie, stanowiący wyodrębnioną ze struktur część spółki zajmującą się zarządzaniem znakami towarowymi, marketingiem, dystrybucją i sprzedażą produktów produkowanych pod markami własnymi.

Ponadto spółka zależna KSK BONO sp. z o.o. z siedzibą w Hermanicach nad Labem (Czechy) otworzy oddział w Horenicach , który będzie spełniał podobne funkcje co warszawski. Celem obu oddziałów będzie sprzedaż, promocja i rozwój marek należących do obu spółek.

- Utworzenie oddziałów ma na celu rozdzielenie działalności w zakresie sprzedaży, promocji i rozwój marek należących do spółek od pozostałej działalności prowadzonej przezMispol SA i KSK BONO, dzięki czemu nastąpi znaczne faktyczne usamodzielnienie się oddziałów w zakresie decydowania o funkcjonowaniu i kierunkach rozwoju oraz zostanie osiągnięta większa transparentność rozliczeń pomiędzy jednostkami macierzystymi a oddziałami, a tym samym możliwość lepszej kontroli efektów ekonomicznych działalności w zakresie marek flagowych - podała spółka w komunikacie.

Utworzenie w/w oddziałów jest etapem realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Mispol, w części rozdzielenia procesów biznesowych w zakresie marek flagowych i private labels.

Funkcja dyrektora zarówno oddziału Mispol SA, jak i Oddziału KSK BONO została powierzona Pani Joannie Jelińskiej pełniącej funkcję dyrektora zarządzającego marką flagową w GK Mispol.© Portal Spożywczy 2021-09-16 13:39:00