Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Droga śruta rzepakowa

Znacząco droższa niż przed rokiem jest obecnie śruta rzepakowa. Według danych MRiRW, na przełomie lipca i sierpnia przeciętne ceny jej sprzedaży netto kształtowały się na poziomie 1054 zł/t i były o ponad 50 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2011 roku - podali analitycy Banku BGŻ.

Istotnie niższa dynamika jest odnotowywana w przypadku oleju rzepakowego. MRiRW podaje, że w analizowanym okresie ceny zbytu oleju rzepakowego rafinowanego wyniosły 4346 zł/t i były o 1 proc. wyższe niż przed rokiem.

 © Portal Spożywczy 2021-09-16 13:04:00