Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Znamy zarobki menadżerów z sektora spożywczego i handlu

Najwyższe średnie roczne wynagrodzenie dla osób zarządzających oferuje sektor mediów i rozrywki (ok. 2,8 mln zł) oraz sektor finansowy (w tym ubezpieczenia - ok. 2,82 mln zł, bankowość - ok. 1,88 mln zł oraz rynek kapitałowy - ok. 1,58 mln zł). W sumie w porównaniu z rokiem ubiegłym, wynagrodzenia osób zarządzających wzrosły o ok. 18 proc. - wynika z najnowszego badania PwC „Wynagrodzenia zarządów największych spółek giełdowych w 2011 roku".

Jeśli chodzi o handel detaliczny, zajął on 17. miejsce w ranking branż, w których osoby zarządzające zarabiają najlepiej. Ich średnie wynagrodzenie w ubiegłym roku wyniosło 0,83 mln zł (0,62 mln zł w 2010 r.). W handlu hurtowym i sektorze spożywczym wyniosło ono 0,92 mln zł.

Jak wyjasnia PwC, płaca zasadnicza członków zarządów zależy przede wszystkim od wielkości organizacji i stopnia skomplikowania biznesu, co wyraża się najczęściej przyporządkowaniem spółki do danego indeksu giełdowego, kapitalizacją rynkową (największa korelacja), wielkością aktywów i poziomem przychodów. Niebagatelne znaczenie ma sam fakt notowania spółki na giełdzie i wiążące się z tym obowiązki - jak choćby wymóg prezentacji informacji o wypłaconym wynagrodzeniu - i ponoszona odpowiedzialność.

 

Badanie PwC obejmuje wynagrodzenia kadry zarządzającej 140 spółek giełdowych w 2011 r. w ujęciu branżowym, z podziałem na poszczególne indeksy GPW: WIG20, mWIG40 i sWIG80 według składu indeksów na dzień 31 grudnia 2011 roku.© Portal Spożywczy 2021-09-24 01:58:39