Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Powstanie nowy fundusz inwestujący w mikroprzedsiębiorstwa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraził zgodę na utworzenie przez Krajowy Fundusz Kapitałowy, spółkę DGA oraz Life Fund firmy Life Fund Spółka komandytowo-aukcyjna. Będzie to fundusz kapitałowy, który zajmie się dokonywaniem inwestycji w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. Udziałowcami Life Fund zostaną KFK oraz pozostali uczestnicy transakcji.

Krajowy Fundusz Kapitałowy jest utworzoną na mocy ustawy spółką akcyjną, która za pośrednictwem funduszy kapitałowych, wspiera działających w Polsce małych i średnich przedsiębiorców o wysokim potencjale innowacyjności i rozwoju. Transakcja jest efektem, zorganizowanego przez KFK, konkursu na stworzenie takiego funduszu.

To kolejny tego typu fundusz, na którego działalność wyraził zgodę UOKiK. W lipcu urząd informował o utworzeniu przez Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz grupę kilku przedsiębiorców i osób prywatnych wspólnego funduszu pod nazwą Speed Up Innovation.

Przeczytaj także:

Na rynku pojawi się nowy fundusz inwestujący w małe spółki© Portal Spożywczy 2021-09-25 14:32:21