Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Związek Sadowników RP wzywa do ograniczenia dostaw owoców do punktów skupu

- W związku ze spadkiem ceny skupu jabłek przemysłowych wzywamy wszystkich sadowników do ograniczenia dostaw owoców do punktów skupu. Obecny niski poziom cen jest zupełnie nieuzasadniony zwłaszcza, że cena koncentratu nie spadła, a nawet zaczęła wzrastać - podał zarząd Związku Sadowników RP.

Jak argumentuje zarząd Związku, przetwórcy postępują nieuczciwie wykorzystując fakt, że poszkodowani przez letnie grady rolnicy dokonują obecnie przerywki uszkodzonych owoców. - Apelujemy o nieuleganie panice, gdyż nie ma żadnych podstaw do utrzymania niskiej ceny skupu. Jest to wykorzystywanie faktu, że poszkodowany przez grad sadownik będzie musiał sprzedać swoje jabłka - podano.

- Uważamy za wyjątkowo niegodziwe próby czerpania korzyści na krzywdzie innych przez niektóre podmioty skupujące oraz przetwarzające owoce. Ceny powinny być na takim poziomie, aby zagwarantowały opłacalność produkcji, żeby sadownik w kolejnym sezonie mógł utrzymać obecną jakość swoich owoców a nawet ją zwiększyć i podstawy do tego w tym sezonie są - tłumaczy Związek.

Dodano, że stanowisko to było konsultowane z wieloma innymi organizacjami między innymi z Sandomierskim Związkiem Ogrodniczym i Izbami Rolniczymi. Zarząd ZSRP zapelował też do grup producenckich o przyłączenie się do akcji.© Portal Spożywczy 2021-09-17 00:48:22