Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W sezonie 2011/12 Hiszpania wyprodukowała prawie 850 tys. ton cytryn

Freshfel opublikował najnowsze dane dotyczące sytuacji na hiszpańskim rynku cytryn. W sezonie 2011/2012 (okres liczony od września 2011 roku do końca czerwca 2012 roku) łączną produkcję tych cytrusów oszacowano w tym kraju na poziomie 846,4 tys. ton, z czego 114,0 tys. ton skierowano na krajowy rynek do bezpośredniej konsumpcji a około 265,9 tys. ton do przetwórstwa - informuje FAMMU/FAPA.

W omawianym okresie 423,8 tys. ton zebranych w Hiszpanii cytryn skierowano na eksport do pozostałych państw unijnych, unijnych pozostałe 42,7 tys. ton wyeksportowano poza granice Unii Europejskiej - do państw trzecich.

W okresie od 1 września do końca czerwca Hiszpanie wyeksportowali ponad 423,0 tys. ton cytryn w ramach eksportu wewnątrzunijnego, a największym odbiorcą okazały się być Niemcy z wynikiem 92,5 tys. ton. Na drugim miejscu pod względem importu z Hiszpanii uplasowała się Francja - 70,1 tys. ton i kolejno Polska - niecałe 50,0 tys. ton oraz Wielka Brytania- 44,7 tys. ton, Włochy - 41,1 tys. ton a także Holandia- z wynikiem ponad 17,0 tys. ton. W przypadku eksportu poza struktury unijne - łączna ilość 42,6 tys. ton, to dostawy między innymi do Rosji - 16,7 tys. ton, Szwajcarii - 6,6 tys. ton czy po około 3,5 tys. ton cytryn do Chorwacji i Kanady.© Portal Spożywczy 2021-09-16 12:17:17