Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KUKE: Rośnie liczba upadłości

Z danych pochodzących z sądów gospodarczych wynika, że w sierpniu upadłość ogłosiły 73 firmy. Było to o 4,3 proc. więcej firm niż w lipcu, w którym zanotowano 70 upadłości oraz 25,7 proc. więcej niż w sierpniu 2011 r., kiedy to upadło 55 firm - informuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.

W sierpniu nie nastąpiło typowe dla tego miesiąca sezonowe obniżenie liczby upadłości. Stan ten spowodowany jest wzrostem upadłości pomiotów prawa handlowego z 53 w lipcu do 58 w sierpniu.

Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane odnośnie wstępnych szacunków dotyczących Produktu Krajowego Brutto w II kw. 2012 r. oraz rentowności netto przedsiębiorstw w I półroczu 2012 były poniżej nawet pesymistycznych oczekiwań. Niestety zmiana tych parametrów wpływa negatywnie na prognozowaną liczbę upadłości, która do końca roku może przekroczyć
900.

W ostatnim miesiącu firmy jednoosobowe posiadały udział w liczbie upadłości na poziomie 21%. Jest to typowy poziom, gdy w ciągu ostatnich 12 miesięcy średni poziom udziału firm jednoosobowych w ogóle upadłości plasował się na poziomie około 20%. W sierpniu doszło do typowego obniżenia liczby upadłości firm jednoosobowych. W ostatnim miesiącu 15 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o 12% mniej niż w lipcu, w którym upadło 17 takich firm oraz a o 114% więcej niż w sierpniu 2011 r. kiedy upadło ich 7.

W lipcu ogłosiło upadłość 58 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego, co oznacza wzrost bankructw w stosunku do ubiegłego miesiąca, kiedy to upadło ich 53 (tj. wzrost o 9%). W stosunku do sierpnia ub. r. w którym upadło 48 firm, wynik jest większy o 21%. W ciągu ostatnich trzech lat liczba spółek prawa handlowego bankrutujących w sierpniu zawsze była mniejsza od liczby upadłości w lipcu. Nawet w kryzysowym 2009 r. miesięczny spadek upadłości spółek prawa handlowego wyniósł 12%.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na skutek niewypłacalności, działalność gospodarczą zakończyły 811 przedsiębiorstwa. Suma upadłości z ostatnich dwunastu miesięcy po lipcu okazała się o 2,3% wy sza od zanotowanej po lipcu (793). Przed rokiem tj. w sierpniu 2011 r. roczna krocząca suma upadłości wynosiła 701 firm. Wynik bieżący jest więc o 15,7% gorszy. W ostatnich dwunastu miesiącach najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono w listopadzie (54 firmy), natomiast w maju br. upadło najwięcej przedsiębiorstw, bo a 82. Jednak e wyraźne sygnały o pogorszeniu się kondycji gospodarki wskazują, i ten niechlubny rekord może być pobity do końca roku.© Portal Spożywczy 2022-01-18 05:17:27