Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ruch wydał już sporą część ze 160 mln zł przeznaczonych na inwestycje

Do końca 2012 roku Ruch chce zakończyć prowadzone od dwóch lat działania restrukturyzacyjne. W tym czasie dystrybutor zainwestował ponad 50 mln zł w systemy IT i kilkadziesiąt milionów złotych w sieć detaliczną.

- Do końca roku chcemy zakończyć rozpoczętą dwa lata temu restrukturyzację, która obejmuje wszystkie piony firmy. Zaczynając program zmian działaliśmy w trzech dużych obszarach: w segmencie detalicznym, który w dalszym ciągu rozwijamy, sprzedaży hurtowej produktów FMCG (z tego obszaru zrezygnowaliśmy) oraz hurtowej sprzedaży prasy. Ten ostatni obszar, który obejmuje zarówno sprzedaż bezpośrednią do klientów, jak i prenumeratę prasy, to jest nasza podstawowa działalność, którą chcemy mocno rozwijać" - powiedział prezes Ruchu Paweł Szymański.

"Przemodelowaliśmy proces logistyczny, w którym zaczynaliśmy od 150 hurtowni. Zlikwidowaliśmy je, gdyż były nierentowne. Obecnie mamy 10 centrów logistycznych, z których dostarczamy produkty FMCG do sieci detalicznej. Do końca roku będziemy mieli trzy centra logistyczne. Zaczynaliśmy z 37 centrami dystrybucji prasy, teraz mamy ich 15. To zupełna zmiana modelu logistyki pozwalająca na obniżenie kosztów dystrybucji bez uszczerbku na jej skuteczności" - dodał

"W przypadku obszaru sprzedaży detalicznej zaczynaliśmy z siecią własną liczącą około 2,3 tys. punktów sprzedaży, teraz mamy ich prawie 3 tysiące. Do tego dochodzi ponad 18 tys. sieci partnerskich, dzierżawionych, gdzie sprzedajemy głównie prasę. Obecnie jesteśmy w trakcie segmentacji sieci. Uważamy, że punkty sprzedaży nie mogą być wszędzie identyczne, ponieważ zapotrzebowanie klientów nie jest wszędzie takie samo" - dodał też.

Prezes Szymański poinformował, że Ruch wydał już sporą część z kwoty 160 mln zł, która miała być przeznaczona na inwestycje.

"Zainwestowaliśmy ponad 50 mln zł w systemy IT i kilkadziesiąt milionów złotych w sieć detaliczną. Porządkujemy kolportaż, zainwestowaliśmy w logistykę" - dodał.

W przypadku prasy papierowej wzrost rentowności ma przynieść poprawa efektywności zakupów, wprowadzenie segmentacji rynku i zmiana miksu produktów. Ruch chce zwiększać sprzedaż innych artykułów niż bilety, papierosy i doładowania telefonów, które są niskomarżowe. Ruch pracuje też nad zwiększeniem udziałów w rynku bardziej marżowych czasopism. © Portal Spożywczy 2022-01-18 06:12:33