Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Eurosnack: Prawie 23-proc. wzrost przychodów w sierpniu br.

Zarząd Eurosnack SA poinformował, że według wstępnych wyliczeń spółka w sierpniu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 711 903,36 zł, co stanowi 122,09 proc. wartości przychodów osiągniętych w sierpniu 2011 roku (wyniosły 583 086,68 zł).

- Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do sierpnia 2012 r. przychody spółki wyniosły ok. 5 809 773,25 zł netto, co stanowi 109,13 proc. przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2011 roku (wyniosły 5 323 621,76 zł) - podała spółka w komunikacie.

- W pierwszej połowie br. skoncentrowaliśmy się na działaniach zmierzających do poprawy rentowności tj. m.in. optymalizacji produkcji, dywersyfikacji dostawców oraz obniżenia kosztów zakupu surowców. Pozwoliło to na osiągnięcie 82,10 tys. zł zysku netto w porównaniu do 61,65 tys. zł straty w analogicznym okresie ubiegłego roku. W drugiej połowie roku poprawa jest także widoczna na poziomie przychodów, które w lipcu wzrosły o 11,90% r-d-r, a w sierpniu aż o 18,09 proc. r-d-r. Rosnąca sprzedaż to w znacznej mierze efekt rozszerzenia współpracy z dużymi sieciami detalicznymi oraz wzrostu popularności marek prywatnych - mówi Ewa Kawałkowska, prezes zarządu Eurosnack SA.© Portal Spożywczy 2022-01-20 02:22:15