Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Senacka komisja chce stopniowego obniżenia interchange do 0,5 proc.

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych opowiedziała się w środę za przyjęciem projektu ustawy o usługach płatniczych, który zakłada stopniowe obniżenie do 0,5 proc. opłat tzw. interchange pobieranych przy transakcjach kartami.

Opłaty interchange w Polsce swynoszą ok. 1,6 proc. wartości transakcji opłacanej kartą debetową i ok. 1,5 proc. przy kartach kredytowych, podczas gdy średnie w UE wynoszą odpowiednio ok. 0,7 proc. i 0,84 proc.

Komisja opracowała projekt, który zmierza do obniżenia opłat do 0,5 proc. w 2016 r. - Projekt wpisuje się w politykę rządu polegającą na upowszechnianiu obrotu bezgotówkowego - powiedział podczas posiedzenia komisji jej przewodniczący Kazimierz Kleina (PO). Wskazał, że aby uniknąć opłat interchange niektórzy przedsiębiorcy dają rabaty, jeżeli klient płaci gotówką. Zdaniem senatora oznacza to, że sektor płatności bezgotówkowych w Polsce cofa się w rozwoju.

- Nasz cel jest taki, aby jeszcze w tym roku ustawa mogła zostać uchwalona. Robimy wszystko, by nadać szybkie tempo procedowania nad projektem - powiedział. Dodał, że liczy, iż Senat zajmie się projektem na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu, po czym dokument zostałby skierowany do dwutygodniowych konsultacji społecznych.

Zdaniem Kleiny wystawcy kart będą zainteresowani udziałem w konsultacjach, ich dochody z tytułu opłat interchange wynoszą bowiem 1,8 mld zł rocznie.

Zaproponowane przez senatorów regulacje popiera resort finansów. - Ten projekt jest dobry i zyskał w ocenie Ministerstwa Finansów pozytywną opinię. Realizuje cele, które mu przyświecają. Jest napisany językiem prostym i zrozumiałym, co nie jest powszechne - powiedział dyrektor departamentu rozwoju rynku finansowego w Ministerstwie Finansów Piotr Piłat.

Przyznał, że choć projekt jest ingerencją administracyjną w rynkowe stawki opłat i relacje między przedsiębiorcami, to jednak służy on rozwojowi płatności bezgotówkowych. Według resortu finansów wskazane w projekcie wysokości stawek "stanowią wyraz odwołania się do rozsądku rynkowego".

Projekt przewiduje stopniowe obniżanie opłat interchange, tak by w 2016 r. wyniosły one 0,5 proc. wartości transakcji. Od dnia wejścia w życie ustawy do końca 2013 r. stawka opłaty nie mogłaby przekroczyć 1 proc. wartości transakcji, a w latach 2014-2015 wynosiłaby 0,7 proc.© Portal Spożywczy 2022-01-20 02:48:09