Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

99 proc. przedsiębiorców skarży się na trudności w dostępie do finansowania

Tylko 1 proc. przedsiębiorców ocenia, że w procesie pozyskiwania finansowania na bieżącą działalność lub inwestycje brak barier i trudności. Pozostali skarżą się przede wszystkim za zbyt dużą biurokrację oraz zbyt wysokie wymogi stawiane im przez instytucje finansujące - zwraca uwagę Ryszard Majewski z departamentu sprzedaży Europejskiego Funduszu Leasingowego, powołując się na raport dotyczący małych i średnich przedsiębiorstw.


© Portal Spożywczy 2022-01-27 03:07:59