Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Do końca roku może upaść 905 firm

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) prognozuje, że do końca 2012 roku upadną 203 firmy prowadzone w postaci indywidualnej działalności gospodarczej. W przypadku spółek prawa handlowego swoją działalność w drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończą 702 firmy.

"Przy założeniu obniżenia tempa wzrostu gospodarczego w tym roku do poziomu 2,6 proc. oraz obniżenia wskaźnika rentowności obrotu netto firm do 3,6 proc. prognozujemy, iż do końca roku upadną 203 firmy prowadzone w postaci indywidualnej działalności gospodarczej, czyli 66,4 proc. więcej w stosunku do roku ubiegłego, kiedy upadło ich 122" - napisano w komentarzu.

KUKE prognozuje, że w przypadku spółek prawa handlowego swoją działalność w drodze prawa upadłościowego i naprawczego zakończą 702 firmy (w ubiegłym roku 598), stanowiłoby to wzrost o 17,4 proc.

"Oznaczałoby to, że w całym roku liczba upadłości przekroczy 900 i wyniesie około 905 wszystkich przedsiębiorstw, czyli 25,7 proc. więcej niż w roku ubiegłym" - napisano.

W związku z prognozowaną poprawą sytuacji gospodarczej w Polsce w drugiej połowie 2013 r. KUKE przewiduje, że w przyszłym roku upadnie ok. 850 firm, mniej niż w roku bieżącym.

Analitycy KUKE spodziewają się, że w trzecim kwartale 2012 roku dynamika PKB obniży się do poziomu 2,2 proc. i 2,1 proc. w czwartym kwartale.

"Hamowanie gospodarki powinno osiągnąć swój szczyt w pierwszej połowie przyszłego roku, a co za tym idzie w tym okresie należy spodziewać się największej liczby upadłości" - napisano.© Portal Spożywczy 2022-01-18 05:53:15