Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Bioenergy Project uruchomił biogazownię rolniczą za 35 mln zł

Spółka Bioenergy Project kosztem 35 mln zł uruchomiła w Konopnicy koło Rawy Mazowieckiej biogazownię rolniczą o mocy 1,99MW - poinformowała Zofia Ossowska, dyrektor generalna firmy. Biogazownia zapewni 15tys. MWh energii elektrycznej i 17 tys. MWh ciepła rocznie.

Koszt inwestycji to 35 mln zł, na co składa się 18 mln zł dofinansowania z UE, 12 mln zł kredytu i 5 mln zł, które zapewniła spółka" - powiedziała Ossowska.

Dyrektor podkreśliła, że biogazownia zużywa na dobę 95 ton kiszonki kukurydzy i produkuje 520 m sześc. biogazu- o 50 m sześc. więcej niż zakładano. Surowiec zapewnia 5. rolników uprawiających kukurydzę na 800 ha.

Ubocznym, obok energii elektrycznej i cieplnej produktem jest nawóz, powstały jako pozostałość po fermentacji. Biogazownia „produkuje" ok. 40 tys. ton nawozu rocznie.

Instalacja biogazowni została zrealizowana „pod klucz" przez KWE - Technika Energetyczna, część włoskiej Gruppo AB. Biogazownia została wyposażona w dwie jednostki kogeneracyjne Ecomax, a instalacja wykorzystuje dwa silnika gazowe GE Jenbacher.

Instalacja kogeneracyjna może wyprodukować energię odpowiadającą średniemu zapotrzebowaniu miejscowości liczącej 7 tys. rodzin lub niezbędną by ogrzać 500 domów.

Obecnie w Polsce jest zarejestrowanych 19 biogazowni o mocy 28MW, w tym 7MW należy do firmy Poldanor.

Rozwój podsektora energetyki odnawialnej to jeden z celów strategii „Polityka Energetyczna Polski do roku 2030". Wedle prognoz Agencji Rynku Energii z lipca 2011 r., w porównaniu do poziomu z roku 2008, krajowe zapotrzebowanie na energię wzrośnie do 2030 r. o 43%. Zgodnie z tym samym źródłem, do 2030 r. w Polsce będzie aktywnych 607 biogazowni produkujących około 3.4 TWh energii przy 631MW całkowitej mocy zainstalowanej.© Portal Spożywczy 2022-01-20 04:01:54