Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ekspert o finansach spółdzielni mleczarskich

Spółdzielnie mleczarskie stanowią główną gałąź przemysłu rolno-spożywczego w zakresie zaopatrzenia rynku w produkty spożywcze. Przerabiając wyprodukowane przez rolników mleko zapewniają im znaczące źródło dochodów. Ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie jest istotne zarówno w interesie konsumentów, jak i rolników. Nastąpił znaczny wzrost gospodarczy spółdzielni mleczarskich w Polsce - mówił dr inż. Jan Dworniak z Centrum Analiz i Doradztwa Finansowego podczas X Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Rynie.


© Portal Spożywczy 2022-01-24 07:35:43