Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Robert Paździor znów jest prezesem LD Holding

Nie cały miesiąc po niespodziewanej zmianie rady nadzorczej i zarządu LD Holding, NWZA LD Holding, odwołało Radę Nadzorczą i przywróciło Roberta Paździora na stanowisko prezesa.

Robert Paździor nie chciał komentować zmian personalnych, powiedział tylko, że miesięczne "zawirowanie" w spółce wywołało niepotrzebne napięcia wewnętrzne, spowodowało niepewność pracowników i franczyzobiorców co do dalszych losów firmy oraz zaniepokoiło producentów i dystrybutorów współpracujących z LD Holding.

Prezes podkreślił, że sytuacja finansowa jest stabilna, spółka na bieżąco realizuje zobowiązania wynikające ze świadczonych usług, wypłaca należne sklepom wynagrodzenie oraz realizuje cele budżetowe.

Robert Paździor dodał, że do końca roku zostanie przedstawiona strategia firmy na lata 2013/2014 rok uwzględniająca zmiany na rynku dystrybucji w Polsce. Strategia będzie zdecydowanie ukierunkowana na i dla Franczyzobiorców tak aby mogli otrzymać większe wsparcie w tym trudnym dla polskiego detalu czasie.© Portal Spożywczy 2022-01-18 06:14:39