Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Sąd ogosił upadłość likwidacyjną GK Bomi Centrala

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ ogłosił upadłość obejmującej likwidację majątku Grupa Kapitałowa Bomi Centrala, spółki zależnej od Bomi.

W lipcu zarząd Grupy Kapitałowej Bomi Centrala złożył do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki.© Portal Spożywczy 2022-01-20 03:12:10