Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Opłata interchange powinna wynosić ok. 0,2 proc. wartości transakcji

Wysokość prowizji interchange powinna kształtować się Polsce na poziomie ok. 0,2 proc. wartości transakcji. Taka wielkość pozwoliłaby na dynamiczny rozwój sieci akceptacji kart i innych nowoczesnych instrumentów płatniczych. To kluczowy wniosek z kompleksowego ogólnopolskiego badania przedsiębiorców, przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Partnerami projektu są Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Narodowy Bank Polski.


© Portal Spożywczy 2022-01-24 07:16:10