Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W grudniu ceny OMP w UE wciąż stabilne

2012 rok był burzliwym na rynku odtłuszczonego mleka w proszku. Ceny unijnego OMP zmieniały się turbulentnie, co widać na wykresie. Początek ubiegłego roku był kontynuacją zapoczątkowanego w ostatnich miesiącach 2011 r. pogorszenia koniunktury na unijnym rynku mleczarskim - informuje FAMMU/FAPA.

Ceny podstawowych przetworów mlecznych, jak masła, czy mleka w proszku (PMP i OMP) zniżkowały. Działo się tak pomimo wyższych kosztów produkcji (zwłaszcza pasz i energii elektrycznej). Ceny spadały w wyniku nadprodukcji, obfitych zapasów, osłabienia popytu eksportowego (nadprodukcja była następstwem znacznego wzrostu zapotrzebowania na artykuły mleczarskie w ubiegłym roku, głównie w krajach Południowo-Wschodniej Azji, Meksyku i Północnej Afryki) oraz niepewności sytuacji ekonomicznej. Ceny OMP w UE spadały od drugiej połowy pierwszego kwartału ze średniego poziomu niespełna 2,33 EUR/kg do 2,00 EUR/kg pod koniec maja, kiedy to miała miejsce sezonowa obniżka dostaw przetworów mlecznych na półkuli południowej.

Potem po krótkim okresie stabilizacji na przełomie lipca i sierpnia gdy wydawało się, że ceny OMP znów powrócą na kurs spadkowy, nastąpił ich nieoczekiwany wzrost, który stymulowany był między innymi przez suszę w USA, której konsekwencje przełożyły się na wyższe ceny zbóż, a co za tym idzie wzrost cen pasz i w konsekwencji kosztów produkcji mleczarskiej. Ceny OMP wzrosły do 2,67 EUR/kg w październiku. Od tego momentu aż do połowy grudnia ub. r. (najnowsze dane KE pochodzą z dnia 10.12.2012 r.) w obserwowane są nieznaczne wahania cen proszku odtłuszczonego, a na niektórych rynkach UE notowane są ich delikatne zniżki.

Dnia 10 grudnia bieżącego roku ceny OMP w UE kształtowały się średnio na poziomie o ok. 57,1% powyżej progu interwencyjnego, osiągając pułap o ok. 2,2% wyższy niż ceny światowe.

Warto dodać także, że na rynku amerykańskim, u jednego z głównych konkurentów UE, notowane w ostatnich tygodniach spadki ceny OMP sprawiły, że znajduje się ona obecnie na poziomie niższym niż średnia UE o 1,3 (w połowie grudnia w przeliczeniu 2,63 EUR/kg). W połowie ubiegłego miesiąca średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 2,67 EUR/kg i była o zaledwie o 0,78% wyższa niż przed miesiącem (o 14,88% wyższa niż w tym samym okresie 2011 r.). Nisze ceny OMP zaobserwowano na rynku głównych unijnych producentów, jakimi są Niemcy i Holandia. W połowie grudnia 2012 r. spadły one do poziomu odpowiednio 2,65 EUR/kg i 2,64 EUR/kg, co w przypadku Niemiec było 1,7% zniżką w skali miesięcznej (-0,75% w przypadku Holandii). W analizowanym okresie na rynku polskim ceny OMP osiągnęły pułap 2,59 EUR/kg, czyli o ok. 16,67% wyższy niż przed rokiem (w skali miesięcznej odnotowano 0,39% zwyżkę) i były o 2,91% niższe od średniej dla całej UE, dzięki czemu proszek z Polski staje się coraz bardziej konkurencyjny.

W ujęciu PLN w skali rocznej odnotowano natomiast zwyżkę rzędu 7,4% z 9,95 PLN/kg do 10,69 PLN/kg. Rozbieżności te związane są umocnieniem się złotówki w stosunku do euro. Na rynkach UE w ostatnich tygodniach inaczej zachowują się ceny pełnotłustego mleka w proszku (PMP). Zarówno w Polsce, Niemczech, jak i średnio w całej UE grudzień przyniósł zwyżki. W połowie dwunastego miesiące ubiegłego roku średnio w całej UE ceny PMP wzrosły do 2,93 EUR/kg. Stawki te były o niemal 2% wyższe od cen z analogicznego okresu 2011 r.

Wysokie ceny OMP zachęcają przetwórnie do zwiększania produkcji. Z najnowszych danych KE wynika, że w okresie od stycznia do końca września 2012 roku we Wspólnocie wyprodukowano o 6,1% więcej tego proszku niż w analogicznym okresie 2011 r. Z uwagi na obserwowane zwyżki cen OMP we wrześniu i październiku należy oczekiwać dalszego wzrostu produkcji tego proszku w UE. Ponadto optymistycznym faktem jest, że ceny unijnego odtłuszczonego mleka w proszku nie odbiegają znacznie od cen światowych, przez co unijne OMP może stawać się coraz bardziej konkurencyjne. Warto dodać, że po 10 miesiącach 2012 roku pomimo wyższych cen niż ceny światowe poza granice Wspólnoty wyeksportowano o 9,7% więcej OMP niż przed rokiem.© Portal Spożywczy 2022-08-18 13:29:05