Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Członek Rady Nadzorczej Duda SA zrezygnował z funkcji

Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego Duda otrzymał od członka Rady Nadzorczej pana Marka Dybalskiego oświadczenie w przedmiocie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki IV kadencji ze skutkiem na dzień 8 stycznia 2013 roku.

Przyczyny złożenia rezygnacji nie zostały podane.© Portal Spożywczy 2022-08-19 20:04:01