Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mokate: Obserwujemy postęp w zakresie promocji polskich produktów za granicą

Adam Mokrysz z zarządu spółki Mokate, która dostarcza produkty kawowe i herbaciane na wszystkie kontynenty świata, a jej sprzedaż za granicą stanowi połowę rocznych przychodów, dość pozytywnie ocenia skuteczność dotychczasowych działań administracji rządowej wspierających polską działalność gospodarczą za granicą.

 - Obserwujemy ostatnio pewien postęp, zwłaszcza w zakresie promocji kraju jako pewnej całości. Wydaje się jednak, że wciąż za mało starań dokłada się do pomocy konkretnym przedsiębiorstwom lub grupom firm - np. spożywczym czy transportowym - twierdzi Adam Mokrysz.

Spółka Mokate oczekuje od polskiej administracji państwowej takich działań, jak chociażby tworzenie klimatu politycznego sprzyjającego kontaktom gospodarczym, przeprowadzanie misji gospodarczych polityków i biznesu czy rekomendowanie polskich firm czy bezpośrednie wsparcie polityczne.

Zdaniem Adama Mokrysza ważna jest także promocja Polski, polskich firm oraz rodzimych produktów, jak i wsparcie uczestnictwa firm w imprezach targowych za granicą oraz preferencje podatkowe dla eksporterów.

Grupę Mokate tworzy dziewięć firm w kraju i za granicą. Firmy dostarczają produkty na wszystkie kontynenty i zatrudniają prawie 2 tys. osób. W 2011 i 2012 roku udział eksportu kolejny rok z rzędu przekroczył połowę przychodów ze sprzedaży ogółem. Całkowita wartość sprzedaży to 0,6 mld zł.© Portal Spożywczy 2022-08-07 18:01:07