Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

5000 sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych

16 kwietnia 1991 r. na GPW odbyła się pierwsza sesja giełdowa, na której zadebiutowało pięć spółek o łącznej kapitalizacji wynoszącej 45 mln zł. Wpłynęło wówczas 112 zleceń kupna i sprzedaży, a łączny obrót wyniósł 1 990 zł (2 tys. USD). To wydarzenie zapoczątkowało rozwój rynku kapitałowego w Polsce. We wtorek, 22 stycznia odbywa się na GPW 5000 sesja.


© Portal Spożywczy 2022-08-14 05:29:20